REISAFSTAND: 60 KM TOTAAL.
Wadden Wandelaar op de kwelder bij Moddergat. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN
zwarte-haan
Friesland_300x300
dokkum_Friesland_300x300

Friesland (NL)

Waar ter wereld zijn de steden kleiner de dorpen? In Friesland! Niet vanwege hun omvang, maar om hun historische betekenis.

We introduceren u vijf wandelpaden die u naar de hoogtepunten van de Friese Waddenzeekust brengen. Je hoeft nog maar één ding te doen: trek je wandelschoenen aan en wandel door het prachtige Friese landschap.

 

Van Stad naar wad: De wandelroute van stad naar wad is ongeveer 16 kilometer lang. We starten in het monumentale Dokkum bij de Aalsumerpoort, een van de oude stadspoorten. Het eindpunt is de pier van historisch handelsdorp Holwerd. Via verharde en onverharde wegen kom je langs de Sint-Bonifatiuskerk en de drie terpendorpen Aalsum, Foudgum en Waaxens. Het eindpunt is de pier van Holwerd, waar je de boot naar Ameland kunt nemen.

 

Friesland Buitendijks: In het noordwesten van Friesland, op het aangeslibde land in de monding van de voormalige Middelzee, ligt gemeente het Bildt. Hier zijn geschiedenis en cultuurhistorie duidelijk zichtbaar: de inpoldering, de bijzondere bebouwde dijken, de speciale boerderijbouw en het kenmerkende ruime landschap. In een tocht van ongeveer 30 kilometer over de oude zeedijken kom je langs veel markante plekken, galeries, gezellige cafés en eetgelegenheden. Ook natuurgebied Noord-Friesland Buitendijks is het bezoeken waard. Vanuit het karakteristieke Oudebildtzijl is een dagwandeling van 8,8 kilometer uitgezet door dit prachtige gebied.

 

Rond de terpen: Een route door het cultuurlandschap van Noordoost-Friesland met zijn lange geschiedenis. Treed wandelend letterlijk in de voetsporen van de monniken van kloosters als Foswert, die het land ontgonnen, en bezoek Hegebeintum; de hoogste terp van Friesland, die al vanaf 600 voor Christus bewoond wordt. De naam van de terp verwijst naar zijn hoogte en naar buntgras, een grassoort die nu niet meer in het dorp voorkomt.

 

Van Planetarium tot Fibula: Deze gevarieerde wandeling voert je langs de belangrijkste monumenten in de oude universiteitsstad Franeker en door het prachtige cultuurlandschap daarbuiten. Franeker zou rond 800 zijn ontstaan als een Karolingisch castellum. De naam is afgeleid van Froonacker, wat ‘land van de koning’ betekent. De route volgt een deel van de 42 kilometer lange Slachtedijk, de slaperdijk (landinwaarts gelegen reservedijk) van de Middelzee.

 

Pingjumer Gulden Halsband: Een prachtige tocht over de oudste dijken van Friesland door een gebied met een rijke cultuurhistorie. De Pingjumer Gulden Halsband beschermde het dorp Pingjum tegen het water in de zeearm de Marne. Veel herinnert onderweg aan Menno Simons, de grondlegger van de doopsgezinde kerk. Het koepelkerkje Witmarsum bijvoorbeeld, en Menno’s Fermanje in Pingjum, dat waarschijnlijk het bekendste bedevaartsoord voor doopsgezinden is. Ten zuidwesten van Kimswerd, het dorp van de legendarische Friese krijger Grutte Pier, ziet u poldermolen de Eendracht.

// ]]>